GH-280

  • הזרקה GH-280 לקיר דק במהירות גבוהה

    הזרקה GH-280 לקיר דק במהירות גבוהה

    בדיקת מכונות הזרקה השקענו יותר מ-10 סוגים שונים של תבניות הזרקה, המשמשות רק לבדיקת סוגים שונים של מכונות הזרקה.חלק מתבניות אלו מתאימות להזרקה במהירות גבוהה, חלקן דורשות מילוי פלסטיק דיוק גבוה וחלקן משרתות תבניות בעלות משיכת ליבה צידית או מתאימות להזרקה של חומרים מיוחדים... הבדיקה תפעל על המכונה למשך 24 שעות , כולל תהליך דפוס פלסטיק...