GH-280

  • Thin Wall High Speed Injection GH-280

    הזרקת קיר במהירות גבוהה GH-280

    בדיקות מכונות הזרקה השקענו יותר מ -10 סוגים שונים של תבניות הזרקה, המשמשות רק לבדיקת סוגים שונים של מכונות הזרקה. חלק מהתבניות הללו מתאימות להזרקה במהירות גבוהה, חלקן דורשות מילוי פלסטיק דיוק גבוה, וחלקן מגישות תבניות בעלות משיכת ליבה רוחבית או המתאימות להזרקה של חומרים מיוחדים ... הבדיקה תפעל על המכונה במשך 24 שעות. , כולל תהליך יציקת הפלסטיק ...